کرمان کنسرت وب‌سایتی برای ارائه اخبار و اطلاعات در زمینه رویدادهای فرهنگی و هنری و موسیقی در کرمان است.

در این وب سایت سیستم فروش بلیط رویدادها نیز وجود دارد که با استفاده از آن هم اشتانی‌های عزیز میتوانند به صورت آنلاین بلیط کنسرت و دیگر رویدادهای فرهنگی را تهیه کنند.

کرمان کنسرت در بهمن ماه ۱۳۹۳ در ستاد ساماندهی وب سایت های وزارت ارشاد ثبت شده است.