خرید بلیط ۲۲ تیرماه

خرید بلیط ۲۳ تیرماه

فروش بلیط در محل کنسرت نیز انجام خواهد شد.


محل برگذاری: ​ سالن هلال احمر

محل فروش بلیط: هنرمندان :
اطلاعات بلیط ها :
سانس های اجرا :
مهدی قاسمی

عوامل :
امکان ثبت نظر وجود ندارد.