محل برگذاری: ​ سالن فجر

محل فروش بلیط:
هنرمندان :
اطلاعات بلیط ها :
سانس های اجرا :
کاکوبند

عوامل :

ثبت نظر

Optionally add an image (JPEG only)