محل برگذاری: ​ سالن تلاش

محل فروش بلیط:
هنرمندان :
اطلاعات بلیط ها :
سانس های اجرا :
کنسرت کرمان پازل بند

عوامل :

ثبت نظر

Optionally add an image (JPEG only)