با پرکردن فرم زیر میتوانید برای مدیران کرمان کنسرت پیام خود را ارسال کنید.
اگر تمایل به دریافت جواب دارید لطفا بخش ایمیل یا شماره تلفن را نیز پرکنید.

ایمیل: info@kermanconcert.com
آدرس : کرمان بلوار جهاد کوچه ۴۸
کدپستی: ۷۶۱۹۷۵۴۱۴۴
شماره تماس : ۰۳۴۳۲۴۳۵۹۱۰
مدیریت سایت: ۰۹۳۵۵۲۵۰۰۰۵
پشتیبانی فروش آنلاین بلیط: ۰۹۱۳۲۴۲۰۱۴۴